Osnovaće naučno-tehnološki parka Crne Gore

Informacija o zaključivanju Ugovora o osnivanju „Naučno-tehnološkog parka Crne Gore“ usvojena je na sjednici Vlade Crne Gore. Time je i formalno uspostavljena nova institucija, kao centralna u naučno-inovacionom ekosistemu u našoj zemlji, nakon što je krajem prošle godine ugovor prihvatio i Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, saopštila je direktorica Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke Branka Žižić.