Stijepović: Glavni grad dao najpovoljnije uslove za legalizaciju objekata

Skupština Glavnog grada usvojila je Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao i Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte uz dva amandmana, koje je predložio gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović.