Meni

Srijeda, Jul 10, 2024

Lalošević sa Vujačić
Poboljšanje položaja mladih sa invaliditetom prioritet
Kontinuirano poboljšanje položaja mladih sa invaliditetom jedan je od prioriteta Uprave za sport i mlade, poručio je njen direktor Vasilije Lalošević u razgovoru sa predstavnicima Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG).
18. maj 2021 - 12:39
60
3 min
Izvor: Sa sastanka
Autor: FOS Media
Novo Popularno