Meni

Srijeda, Jul 10, 2024

Udruženje sudija
"Sudija da se uzdrži od davanja mišljenja van pretresa"
Povodom današnjih izjava u vezi sa odlukom Apelacionog suda Crne Gore u predmetu poznatom kao "državni udar", Udruženje sudija pozvalo je sve aktere da svojim odnosom prema sudskoj grani vlasti daju aktivan doprinos potvrdi da vladavina prava predstavlja jednu od ključnih odlika demokratije.
20. novembar 2023 - 20:27
109
2 min
Autor: FOS Media
Novo Popularno