U Pljevljima zagađenost vazduha pet puta veća, evo kako je u ostalim gradovima

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je u južnom regionu (primorska oblast – stanice se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti, navodi se u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine.

Crnogorska delegacija u Kini, projekti za održivu budućnost Podgorice

Posjetom crnogorske delegacije Kini ojačane su postojeće i stvorene nove veze između crnogorske privrede i kineskih kompanija koje su zainteresovane za različite vrste investicija, saopšteno je iz Glavnog grada. Te veze, kako navode, za rezultat treba da imaju unapređenje poslovnog ambijenta u Glavnom gradu i generisanje novih radnih mjesta.