Obučili osobe sa invaliditetom da lakše nađu posao

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku - ISOP i Savjet za implementaciju omladinske politike - SIOP, održali su trodnevni trening za osobe sa invaliditetom pod nazivom "Aktivno traženje posla" u okviru projekta "Pomoć i podrška samozapošljavanju OSI'", u okviru kojeg su prethodno četiri osobe sa invaliditetom dobile po 7.000 eura za početak sopstvenog biznisa.

Crna Gora doprinosi razvoju NATO-a

Crna Gora, od pristupanja NATO-u, evidentno doprinosi razvoju tog saveza, poručeno je tokom škole “Mladi u susret savremenim bezbjednosnim izazovima: šta nam predstoji?”, koju je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), a koju je pohađalo 25 studenata, predstavnika nevladinih organizacija i službenika državnih institucija.