Novim zakonom unaprijeđen položaj državnih službenika

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koji je počeo da se primjenjuje 1. jula 2018. godine, unaprijeđen je položaj državnih službenika i ojačan dalji razvoj službeničkog sistema u Crnoj Gori, kazala je generalna direktorica Direktorata za državnu upravu Danijela Nedeljković Vukčević.

Tokom tri mjeseca epidemije dostavili antiretrovirusnu terapiju za 115 osoba sa HIV-om

Članovi Crnogorske Fondacije za HIV su, tokom tri mjeseca epidemije koronavirusa, dostavili antiretrovirusnu terapiju za 115 osoba, a neusvajanjem projektnih predloga Fondacija bi prestala sa radom što bi dovelo do panike među osobama sa HIV-om, neredovnog uzimanja terapije i povećanja broja novonificiranih.