Meni

Utorak, April 23, 2024

Šta je X faktor uspjeha nekih timova
Postoji li tajni recept za uspjeh timskog rada?
Zašto neki timovi konstantno ostvaruju dobre rezultate, dok se drugi muče da isporuče? Peter Hawkins nas uči - savršenstvo nije u pojedincu. Perfekcija nije u izboru adekvatnih članova tima, perfekcija leži u konekcijama. Ta poruka je njegujuća i ohrabrujuća. Iza nje slijedi logično pitanje – kako se ostvaruje perfekcija u odnosima, interakcijama, tj. konekcijama unutar tima?
21. januar 2021 - 09:38
309
6 min
Izvor: Privatna arhiva
Autor: FOS Media
Novo Popularno