1
min read
A- A+
Pročitano

Vlada zahtijeva efikasnije upravljanje komunalnim otpadom

08/11/2018 - 17:58
Autor:Fos Media
157 pregleda

Vlada Crne Gore je na 97. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2017. godinu. 

a

Foto: Twitter

 

U Izvještaju, koji sadrži pregled preduzetih zakonodavnih i drugih aktivnosti navedeno je da dostavljeni podaci ukazuju da je u Crnoj Gori u 2017. godini sakupljeno 254.523 tona komunalnog otpada sa kabastim i tzv. „zelenim“ otpadom, što iznosi 98 odsto procijenjene količine proizvedenog komunalnog otpada.
 
Takođe je navedeno da jedinice lokalne samouprave nijesu organizovale upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom te da je potrebno da jedinice lokalne samouprave nastave preduzimanje aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta koji bi trebao da sadrži podatke o lokacijima sa koordinatama, procjenjenim količina otpada na tim lokacijama, fotografijama i planom sanacije.
 
Vlada je ukazala jedinicama lokalne samouprave da je neophodno da na propisan način vode precizne evidencije o otpadu, što je i njihova zakonska obaveza, te da nastave aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta kao i da organizuju upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom.
 
Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zaduženo da u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, nastavi kontinuirani rad na jačanju ekološke svijesti u mikro sredinama o ekološkim i ekonomskim prednostima pravilnog upravljanja otpadom.
 
U diksusiji, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, ukazano je na potrebu preduzimanja dodatnih aktivnosti na podizanju svijesti građana o odlaganju otpada. Predsjednik Vlade je najavio da će sa predsjednicima opština lično razgovarati na ovu temu i da će se založiti za jačanje pritiska na lokalne komunalne službe kako bi bile revnosnije i djelovale efikasnije.

Pročiitajte još:

 

is_sponsored
0
FOTO PRICHA
Off
slika_video_zamjena
Off

Komentari