Povratak u zavisnost nije izlaz, efikasni načini prevazilaženja postoje

Shodno ovoj situaciji telefonska linija NVO ‘’Preporod’’ iz Nikšića, namjenjena je i dostupna svima koji imaju ili su imali problema sa zloupotrebom droga, te su ugroženi i trenutnim stanjem izazvanim sa pojavom ove globalne pandemije. Zato svi oni koji su ugroženi zloupotrebom droga, bilo da su sami zavisni ili da se nalaze u procesu oporavka ili pak njihovi najbliži, mogu nazvati na broj telefona 0800-81400 od 8-16 sati radnim danima, informisati se o svemu što je bitno u ovom vremenu ili potražiti pomoć za njihov problem

URA: Sačuvati likvidnost hotela i radna mjesta, olakšice za agencije i privatni smještaj...

Globalna kriza izazvana pandemijom korona virusa (COVID-19) u ogromnoj mjeri će pogoditi sektor turizma, na koji se dominantno naslanja i crnogorska ekonomija, pa Vlada bez odlaganja mora koncipirati set mjera pomoći turističkoj privredi kako bi ublažila negativne posljedice. Brojni touroperatori već otkazuju ugovore, pozivajući se na višu silu (vis major), a sve dok situacija u regionu i Evropi ne bude bolja i dok se ne uspostavi nesmetan saobraćaj, turističke sezone neće ni biti, ukazali su u Građanskom pokretu URA.