Potpisani ugovori o radu sa pet osoba sa invaliditetom

Poštovanje prava osoba sa invaliditetom, njihova puna integracija u društvo kroz obezbjeđivanje uslova za rad i samostalno stanovanje, trajna su i zajednička obaveza donosilaca odluka, civilnog sektora i drugih organizacija, na svim nivoima, ocijenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan.

Marković sa predstavnicima KfW: Projekti vrijedni 300 miliona eura podstakli rast i razvoj Crne Gore

Projekti finansirani od strane Njemačke razvojne banke KfW, realizovani u Crnoj Gori i vrijedni oko 300 miliona eura, dali su snažan podsticaj politikama Vlade usmjerenim na razvoj, rast ekonomije i bolji život građana, ocijenjeno je na sastanku premijera Duška Markovića i direktora KfW za jugoistočnu Evropu i Tursku Kristofa Tiskensa.

Sekulić: Crna Gora svjesna uloge i značaja intelektualne svojine

Crna Gora je u potpunosti svjesna uloge i značaja intelektualne svojine u savremenom društvu, koja je jasno prepoznata i u crnogorskom ustavu kao najvišem pravnom aktu, kazala je danas Ministarka ekonomije Dragica Sekulić na 59. seriji sastanaka skupštine zemalja članica svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO).